DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS

Millorar el rendiment de l'organització,
mitjançant el desenvolupament d'habilitats directives i l'optimització del treball en equip,
participant en l’experiència d’una tasca tradicional en comú.

Treballant en una activitat
descobriran com
Organitzar-se un mateix. Relacionar-se amb el grup. Organitzar l’equip.

Mentre treballen manifestaran i conjuntament milloraran
L’objecte de l’equip.
Les relacions entre els participants.
Les estratègies d’organització.

Escenificant situacions
de comunicació habituals
Prendran consciència del propis hàbits.
Practicaran alternatives comunicatives.
Desenvoluparan estratègies
per afrontar casos difícils.

formacio 1

APRENDRE A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA

Una habitual creença és entendre la formació com a una simple transmissió de conceptes,
deixant per compte del participant la tasca d’integrar-los i transferir-los al dia a dia o al lloc de treball.
No obstant això, retenim un 70% del que vivim i sols un 10% del que escoltem.

Anatole France (1844-1924) suggeria als formadors:

«No tractis de satisfer la teva vanitat ensenyant gran quantitat de coses,
desperta la curiositat de la gent.
És suficient amb obrir les ments, no les carreguis en excés.
Posa en elles tan sols una espurna,
si allà existeix tan sols un petit element inflamable, el foc prendrà».

Explica'ns les teves necessitats i condicionants, te farem un pla i un pressupost a mida.

AJUDES ECONÒMIQUES

 Saps que tota empresa disposa d’un crèdit anual per a formació?

 Saps que el crèdit per a la formació a l’empresa es renova anualment,
perdent-se cada any si no s’utilitza?

Et podem ajudar a tramitar la formació a través de la bonificació
en les quotes de la Seguretat Social que gestiona
la “Fundación Tripartita para la formación y el empleo”.

DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS

Millorar el rendiment de l'organització, mitjançant el desenvolupament d'habilitats directives i l'optimització del treball en equip, participant en l’experiència d’una tasca tradicional en comú.

Treballant en una activitat descobriran com
Organitzar-se un mateix.
Relacionar-se amb el grup.
Organitzar l’equip.

Escenificant situacions de comunicació habituals
Prendran consciència del propis hàbits.
Practicaran alternatives comunicatives.
Desenvoluparan estratègies per afrontar casos difícils.

Mentre treballen manifestaran i conjuntament milloraran
L’objecte de l’equip.
Les relacions entre els participants.
Les estratègies d’organització.

APRENDRE A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA

Una habitual creença és entendre la formació com a una simple transmissió de conceptes,
deixant per compte del participant la tasca d’integrar-los i transferir-los al dia a dia o al lloc de treball.
No obstant això, retenim un 70 % del que vivim i sols un 10 % del que escoltem.

Anatole France (1844-1924) suggeria als formadors:

«No tractis de satisfer la teva vanitat ensenyant gran quantitat de coses, desperta la curiositat de la gent. És suficient amb obrir les ments, no les carreguis en excés. Posa en elles tan sols una espurna, si allà existeix tan sols un petit element inflamable, el foc prendrà».

Explica'ns les teves necessitats i condicionants, te farem un pla i un pressupost a mida.

AJUDES ECONÒMIQUES

 Saps que tota empresa disposa d’un crèdit anual per a formació?

 Saps que el crèdit per a la formació a l’empresa es renova anualment,
perdent-se cada any si no s’utilitza?