PREUS I CONDICIONS

Desenvolupar un esdeveniment, reunió de treball o convivència de grup,  en uns espais amb caràcter propi i ús exclusiu.

PRESSUPOST PER DIA
12h aproximadament. IVA no inclòs

Mínim 10 persones o 300€ per jornada*.

*Mentre es mantingui la normativa de reducció d’aforament com a conseqüència de la COVID 19.

30 € per persona

Si l’esdeveniment no requereix muntatge previ, atenció personalitzada o menys hores,
demaneu pressupost ajustat a les necessitats.

 En cas de necessitar més d’un dia s’aplicarà un descompte.

Màxim 50 persones.

CONDICIONS

Cada grup tindrà ús exclusiu dels espais.

Grups no superiors a 50 persones.

El client organitzarà i desenvoluparà l’esdeveniment segons els seus criteris, adequant els espais a les seves necessitats.

Se podran posar altaveus o comptar amb un grup musical per amenitzar l’acte.

L’objecte i activitats a desenvolupar seran sempre coherents amb els valors i principis definits en el projecte de la finca.

La capella consagrada és un espai religiós que exigeix respecte 
en el seu ús.


ATENCIÓ PERSONALITZADA

Presència continuada d’una persona de l’empresa, per donar suport a l’organització de l’esdeveniment.

Guia en la visita dels exteriors de la possessió, de la capella i de la tafona.

Atenció en els imprevistos.

La propietat tindrà cura de l’entorn perquè resulti agradable a la vista i a tots els sentits.

RESTAURACIÓ I CUINA

No s’ofereix servei de restauració.
Si es desitja un menjar podrà guisar-lo a Sa Cuina dets amos.
En cas de ser més de 25 persones, haurà de portar-lo elaborat.

Se posa a disposició:
Electrodomèstics i estris bàsics per cuinar
per a 25 persones.

Parament de taula bàsic per a 25 persones
-plats, tassons, coberts i servei cafè.-

Taules i cadires per a 25 persones.

En cas de ser un grup major de 25 persones,
o desitjar un parament de taula i mobiliari més exclusiu, s’haurà de contractar un servei extern.

 Les instal·lacions hauran de deixar-se en el mateix estat de conservació en el que s’han trobat.

Per garantir el compliment se depositarà una fiança del 20%
del pressupost, que
sempre que es compleixin les condicions serà retornada a la finalització de l’esdeveniment.

PREUS I CONDICIONS

Desenvolupar un esdeveniment, reunió de treball o convivència de grup,
en uns espais amb caràcter propi i ús exclusiu.

PRESSUPOST PER DIA
12h aproximadament. IVA no inclòs

300 €* *El preu serà de 30€ per persona mentre es mantingui la normativa de reducció d’aforament com a conseqüència de la COVID 19.
30 € per persona

Mínim 10 persones o 300€ per jornada*.

*Mentre es mantingui la normativa de reducció d’aforament com a conseqüència de la COVID 19.

Si l’esdeveniment no requereix muntatge previ, atenció personalitzada o menys hores,
demaneu pressupost ajustat a les necessitats.

 En cas de necessitar més d’un dia, s’aplicarà un descompte.

Màxim 50 persones.

CONDICIONS

Cada grup tindrà ús exclusiu dels espais.

Grups no superiors a 50 persones.

El client organitzarà i desenvoluparà l’esdeveniment segons els seus criteris, adecuant els espais a les seves necessitats.

Se podran posar altaveus o comptar amb un grup musical per amenitzar l’acte.

L’objecte i activitats a desenvolupar seran sempre coherents amb els valors i principis definits en el projecte de la finca.

La capella consagrada és un espai religiós que exigeix respecte en el seu ús.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Presència continuada d’una persona de l’empresa, per donar suport a l’organització de l’esdeveniment.

Guia en la visita dels exteriors de la possessió, de la capella i de la tafona.

Atenció en els imprevistos.

La propietat tindrà cura de l’entorn perquè resulti agradable a la vista i a tots els sentits.

RESTAURACIÓ I CUINA

No s’ofereix servei de restauració.
Si es desitja un menjar podrà guisar-lo a la cuina d’amos.

En cas de ser més de 25 persones, haurà de portar-lo elaborat.

Se posa a disposició:

Electrodomèstics i estris bàsics per cuinar per a 25 persones.

Parament de taula bàsic per a 25 persones
-plats, tassons, coberts i servei cafè.-

Taules i cadires per a 25 persones.

En cas de ser un grup major de 25 persones,
o desitjar un parament de taula i mobiliari més exclusiu, s’haurà de contractar un servei extern.

Les instal·lacions hauran de deixar-se en el mateix estat de conservació en el que s’han trobat.

Per garantir el compliment se depositarà una fiança del 20% del pressupost, que sempre que es compleixin les condicions serà retornada a la finalització de l’esdeveniment.