· el que coneixem jugant no se'ns oblidarà mai ·
Descripció

Conèixer d’una forma lúdica els secrets de l’antiga possessió mallorquina:
els elements arquitectònics i etnològics, els seus sistemes de treball, els seus instruments,
la seva manera de vida, la seva flora i la seva fauna.
L’itinerari de descobriment vindrà determinat per la superació de diferents proves.
Cada prova suposarà una experiència i un nou aprenentatge.

Què aconseguirem?

Conèixer l’arquitectura i etnologia en els antics entorns rurals de Mallorca.
Descobrir les maneres de vida tradicionals.
Viure moments de benestar a la natura característica de l’illa.
Provocar interaccions entre els participants.
Estimular el sentiment de pertinença a un grup.
Alleujar l’estrès i millorar l’estat d’ànim dels participants.

Durada

L’activitat té una durada aproximada d’entre 3 – 4 hores des de l’acolliment fins a la seva finalització.
El temps final dependrà del ritme de cada grup, encara que si es desitja es pot ajustar el temps d’aquesta.

A qui va dirigit?

Dirigit a persones amb un interès per la cultura i tradició de Mallorca.
Equips de treball, grups d’amics, agrupacions que desitgin viure una experiència lúdic-cultural en comú.
A grups de famílies, o nens de diferents edats.

Observacions

Si es desitja realitzar la jornada completa, aquesta activitat pot combinar-se amb una altra de les ofertes en el nostre catàleg.
També es pot combinar l’activitat amb una degustació de producte local.
S’adaptarà l’itinerari i nivell de complexitat de les proves al perfil del grup.