· desenvolupament i enfortiment d'equips ·
Descripció
Combinació d’activitats i vivències grupals que conclouran amb una valoració conjunta final de l’actuació del grup durant la jornada.
Durada
Una sola sessió de 7/8 hores en la finca.
Dinàmica de treball

Tots junts, primer realitzarem una activitat a l’aire lliure i després prepararem el nostre menjar en uns espais
i amb uns recursos que ens transportaran a la vida d’antany.
La vivència d’una activitat i una tasca en comú generarà manifestacions
que seran el fonament de l’experimentació del treball en equip.
Els comportaments espontanis i desinhibits, fora de l’entorn habitual de relació,
generaran noves interaccions que ajudaran a la consolidació del grup.

Observacions

Recomanable no ser més de 15 persones per grup.
Cada grup triarà del nostre catàleg l’activitat complementària a la de l’elaboració del menú,
segons les seves preferències i condicionants.