Vivències per a l'enriquiment personal i el benestar,
immerses a la natura i en la tradició rural mallorquina.
Perquè els grups particulars puguin:

Celebrar un esdeveniment especial.
Viure junts un moment de benestar.
Disposar d’un espai exclusiu per a la relació.
Realitzar una activitat tots junts.
Sorprendre els participants.
Generar un record entranyable del moment.

Perquè les empreses puguin:

Augmentar la cohesió grupal.
Optimitzar el treball de l’equip.
Desenvolupar habilitats directives.
Recompensar l’esforç al treball.
Estimular la motivació per l’acompliment.
Realitzar una reunió de treball.

ELS INGREDIENTS PRINCIPALS DE QUALSEVOL PLA SÓN:

Un paratge natural i tranquil.
Els espais característics d’una possessió tradicional mallorquina.
Els elements etnològics construïts antigament per a facilitar la vida i el treball en el món rural.
La fauna i flora característiques del medi ambient de Calvià.

PERQUÈ ELS CONVIDATS I PARTICIPANTS...

S’allunyin de lo quotidià.
Iniciïn un procés de distensió.
Generin una sensació plaent.
Mobilitzin emocions i reflexions.
Visquin conscientment l’experiència, delectant-se a cada moment.

QUÈ OPINEN DE NOSALTRES?