Team Building

Durada

Una sola sessió de 7/8 hores en la finca.

Dinàmica de treball

Tots junts, primer realitzarem una activitat a l'aire lliure i després prepararem el nostre menjar.
La vivència d'una activitat i una tasca en comú generarà manifestacions que seran el fonament de l'experimentació del treball en equip.
En l'última fase de la jornada es realitzarà una posada en comú dels sentiments experimentats i aprenentatges extrets.
Un facilitador professional guiarà i fonamentarà l'anàlisi de les situacions, respostes i propostes.

Observacions

Recomanable no ser més de 15 persones per grup.
Cada grup triarà del nostre catàleg l'activitat complementària segons les seves preferències i condicionants.

 

SON VIC VELL. FINCA VIVENCIAL

Ctra. Peguera-Es Capdellà km 4.400
07196 Calvià

info@sonvicvell.es
971 754 726 – 637 522 114